• Gratis seriespel och stegen
  • 10% rabatt på bokningar
  • Boka tider 3 veckor i förväg
  • APC t-shirt


       Pris: 950:- köpes på matchi.se

Klubb APC gäller under 1 år. Beroende på när medlemskapet köpes gäller det för olika perioder (September till september eller februari till februari).


Seriespel på hösten och våren är gratis för medlemmar. Stegen-serien på sommaren är gratis för medlemmar (genomförs en stegen-serie under vintern är den gratis). Medlemmar har 10% rabatt vid bokning av speltider. Medlemmar kan boka tider upp till tre veckor i förväg.


OBS! för att seriespel HT2021 ska inkluderas i medlemskapet måste  ”medlemskap HT2021 & VT2022” köpas innan 6 september. Personer som köper medlemskap innan 6 september men redan betalt för serien får pengarna tillbaka för serien (kontakta info@avestapadelcenter.se)